พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สส.รวมไทยสร้างชาติชี้ค่าไฟแพงต้นทุนก๊าซสูง ปม ปตท.นำเข้าไร้คู่แข่ง

“พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ” สส.บัญชีรายชื่อ รวมไทยสร้างชาติ ชี้เหตุค่าไฟแพงมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติสูง เพราะมี ปตท.นำเข้าเพียงรายเดียว ระบุหากเปิดนำเข้าเสรี ทำให้คนไทยได้ใช้พลังงานถูกลง พร้อมถาม กกพ. มีแนวทางช่วยค่าไฟคนใช้รถไฟฟ้าอย่างไร หวังให้คนหันมาใช้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหามลพิษ และน้ำมันแพง

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 สิงหาคม นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวอภิปรายในวาระสภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศ รวมถึงปัญหาน้ำมันแพงในขณะนี้

“ดิฉัน จึงอยากสอบถามว่า กกพ. มีแนวทางการสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร ทั้งในส่วนของสถานที่ชาร์จไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น”นางพิชชารัตน์ กล่าว

นางพิชชารัตน์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่สองคือเรื่องราคาไฟฟ้า ที่ในปัจจุบันมีการพูดกันอย่างมากว่ามีราคาแพง หรือแม้กระทั่งในสภาฯ ก็มีสมาชิกอภิปรายกันมาก แต่หากเราไปดูข้อเท็จจริงแล้ว จะทราบว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ไฟฟ้ามีราคาแพงขึ้นนั้น มีผลมาจากต้นทุนการผลิต แต่ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดพลาดว่าสาเหตุที่ราคาค่าไฟแพงมาจากกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศที่มีสูงเกินไปหรือไม่ หรือมาจากค่าพร้อมจ่ายที่เราได้จ่ายไปหรือไม่

“ดอฉันจึงอยากจะถามไปยังกกพ.ว่า จะมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์สื่อความให้ประชาชนเข้าใจที่แท้จริง ว่าค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น แท้จริงแล้วมาจากสาเหตุใด”นางพิชชารัตน์ กล่าว

ส่วนประเด็นที่สาม นางพิชชารัตน์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั้นมาจากก๊าซธรรมชาติต้นทุนสูงขึ้นจากสถานการณ์โลก และประเทศไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติ โดยมีเพียงเจ้าเดียวคือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) วันนี้หากประเทศไทยนำเข้าก๊าซเสรี ก็จะเกิดการแข่งขัน และทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลง

“วันนี้ดิฉันเห็นว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจะเปิดให้มีการนำเข้าก๊าซเสรี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลง”นางพิชชารัตน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง