พ่อเมืองชลบุรีชวนเข้าวัดทำบุญวันพระ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดอมพนมวนาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9 และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดในวันธรรมสวนะ โดยมีพระมหาวิเชียร กนฺตสีโล เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอบ่อทอง นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไปวัด เพื่อทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา แต่ปัจจุบันวันพระใหญ่จะตรงกับวันทำงานจึงเป็นเหตุให้ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษา ห่างหายจากการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมในวันพระ โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ)

ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน เยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตรอาหารคาว – หวาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ มีการฟังพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง