เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบแสดงยินดี ‘เศรษฐา’ นั่งนายกฯ หารือผ่อนปรนวีซ่าเข้าไทยหนุนท่องเที่ยว-ลงทุน

นาย หาน จื้อเฉียง เอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย อัคราชฑูต อู๋ จื้ออู่ และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายเศรษฐา ทวีสิน ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายปานปรีย์ พหิทธานุกร นายจักรพงษ์ แสงมณี และ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ร่วมพบปะด้วย

นายเศรษฐา กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อนโยบายการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในโอกาสนี้ มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนมาตรการและเงื่อนไขการทำวีซ่าเข้าประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างสองประเทศก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี

โดยทาง ท่านเอกอัคราชฑูต หาน จื้อเฉียง กล่าวว่า ไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) ที่สำคัญ โดยจีนพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย พร้อมกับกล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือแนวทางใน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง