ผวจ.ชลบุรีชวนเที่ยวงานมหกรรมชม ชิม ช้อป OTOPของดีเมืองชลบุรีกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

จังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี กำหนดดำเนินงานมหกรรมชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อสร้างศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการแข่งขันธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชลบุรี และต่างจังหวัด จำนวน 318 ราย ร่วมออกร้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง