กาชาดมุกดาหาร ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา

จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอัญชลีกัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเที่ยวงานแสดงและสินค้าจังหวัดมุกดาหาร
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น g ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2566

โดย…นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง