ผู้ว่าฯชลบุรีพร้อมเหล่ากาชาดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กออทิสติก ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ว่าฯชลบุรีพร้อมเหล่ากาชาดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเด็กออทิสติก ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กออทิสติก ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความสุขแก่เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2566 เพื่อมอบความสุขและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในการต่อสู้ชีวิตรวมทั้ง ให้บริการคำแนะนำปรึกษา ตรวจสุขภาพ การอบรมฝึกอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ ตามควรอัตภาพ

ทั้งนี้ สามารถสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมออทิสติกจังหวัดชลบุรี ได้ที่ https://m.facebook.com/AutisticChonburiCenter/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง