ธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิลงที่พื้นตรวจเยี่ยมสอดส่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามโครงการ

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ร.ต.ต.สายันต์ เชิดเขว้า รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ นายอุดม พูนประสิทธิ์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ นายตุ๊หิน ไตรทิพย์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

พร้อมด้วยสื่อมวลชน สมาคมสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิ ลงตรวจสอบเอกสารตามโครงการก่อสร้าง และลงพื้นที่ตรวจถนน คสล. ตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ ตามแบบโครงการก่อสร้างทั้ง 2 องค์การบริหารส่วนตำบล///

แดง จิตรกร  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง