เลขาธิการ TSPCA เตือน จับลูกแมวมาบูชายัญ คิดให้ดีก่อน เข้าข่ายผิดกม.มีโทษทั้งจำปรับ

จากกรณีกระแสข่าวการนำลูกแมวบูชายัญ ด้วยการนำนมสดแล้วกรอกปาก สักพักพอแมวมีอาการแล้วนำแมวไปฝังดิบทันที เพราะโบราณ “ห้ามบูชายัญด้วยสิ่งไม่มีวิญญาณ” นั้น

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า เรื่องดังกล่าวนั้นเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในโซเซียลมีเดียขณะนี้ ซึ่งยังไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นจริง คิดว่าการกระทำ ด้วยการจับแมวแล้วกรอกด้วยนมจนมีอาการ แล้วฝังดิบแมวทั้งเป็น ด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดหลักกฎหมาย มีเจตนาเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล

แม้จะมีการกล่าวอ้างว่า เป็นการฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนาก็ตาม การฆ่าด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายทรมานสัตว์ โดยการฝังทั้งดิบลูกแมวทั้งเป็นนั้น จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อตามพิธีกรรมทางศาสนานั้น ควรต้องเป็นพิธีกรรมที่ยึดปฏิบัติมายาวนาน ด้วยจารีตประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย ควบคู่ความสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามหลักศาสนาที่เป็นที่ยอมรับสากลทั่วไป

เรื่องความเชื่อแม้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล ว่าจะเลือกนับถือศาสนาใดหรือจะปฏิบัติตามพิธีกรรมใดตามความเชื่อนั้น แต่การใช้สิทธิหรือการกระทำนั้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ต้องพึงด้วยว่า ควรใช้สิทธิของตนเท่าที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้เท่านั้น โดยจะต้องไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นหรือสัตว์อื่นด้วย เพราะปัจจุบันการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น เป็นการกระทำที่ผิดหลักกฎหมาย และขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย ผู้ที่จะกระทำผิดหลักการดังกล่าวก็ควรเลือกคิดพินิจให้ดีก่อนตัดสินใจกระทำ เพราะชีวิตคือการเลือก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง