เตรียมผลักดัน วังน้ำเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแห่งแรกที่เดียวในประเทศไทย

อธิบดีกรมท่องเที่ยว เตรียมผลักดัน วังน้ำเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ตามมาตรฐานเซฟตี้โซน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ดร.ธนันทร์กฤศ ศุภประเสริฐชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน น.ส.เล็กคนางค์ ศิลลา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ทีมงานกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว และเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ลงพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ประชุมระดมสมองความคิดท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองทราย บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านสวนห้อม อำเภอวังน้ำเขียว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

จาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

โดยกรมการท่องเที่ยว ครั้งนี้ มารับความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ให้เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ Safety Zone หรือ วังน้ำเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย มุ่งหวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แห่งแรกที่ต้องมาเยือนในหน้าหนาวนี้

ขณะที่ กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จึงเห็นว่า การส่งเสริมต้นแบบของพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ ดังกล่าว จะทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับในการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี จึงได้ดําเนินการโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ที่มุ่งเน้นในเรื่อง ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

ดําเนินการในพื้นที่นําร่องต้นแบบ 5 พื้นที่ด้านการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง และพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง