ผู้ว่าฯชลบุรี นำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำชากนอก เฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทาสีตีเส้นจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก และบริเวณโดยรอบ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา อีกทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา

อ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนตามจุดชมวิวต่าง ๆ โดยมีการจัดวางก้อนหินขนาดใหญ่และตกแต่งต้นไม้นานาพันธุ์ รวมถึงทำการก่อสร้างให้เป็นจุดออกกำลังกาย และจุดชมทัศนียภาพที่เป็นสะพานแขวนที่สวยงาม ปัจจุบันผู้คนมากมายต่างพยายามหาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเพื่อใช้เป็นที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตในประจำวัน โดนหันมาใช้เวลาอยู่กันตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย การนั่งรับลมชมวิวริมอ่างเก็บน้ำเพื่อชื่นชมธรรมชาติของนกน้ำหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อน อีกทั้งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง