(คลิปข่าว)ชาวช่องสามหมอชัยภูมิปลาบปลื้มในหลวงดำริให้สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า-ขุดแก้มลิงแก้แล้ง

-ชาวช่องสามหมอปลาบปลื้มในหลวงดำริ ให้สร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และขุดลอกแก้มลิงแก้ภัยแล้ง

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ชัยภูมิ นายสมบัติ มีลักษณะสม ผอ.ชลประทาน จ.ชัยภูมิ นายสุชาติ อยู่เจริญ นอภ.คอนสวรรค์ นายเสกสรร จอสูงเนิน นายก อบต.ช่องสามหมอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อบต.ช่องสามหมอ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น จนท.อสม. และชาวบ้านหนองแดง หมู่1 ต.ช่องสามหมอ อ.ช่องสามหมอ จ.ชัยภูมิ ร่วมจัดพิธีเปิดในโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแดงและขุดลอกแก้มลิง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

ตามที่นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ อายุ 75ปี ชาวบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่10 ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร และสำนักงานชลประทานที่ , โดยฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงานและฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแดงโดยใช้แหล่งน้ำจากลำห้วยสามหมอ เป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาผิวดิน และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ต่อไย

ด้านนายเสกสรร จอสูงเนิน นายกอบต.ช่องสามหมอ กล่าวว่าชาวต.ช่องสามหมอและชาวอ.คอนสวรรค์ ได้มีความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ได้ทรงพระเมตตาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแดงและขุดลอกแก้มลิง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยกักเก็บน้ำได้โดยจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการปศุสัตว์ให้กับคนในพื้นที่และเขตรอยต่อจังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง