กิ่งกาชาดบางละมุงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิ่งกาชาดบางละมุงจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 400 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 10.00 วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ เรือนจำพิเศษพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ปลัดอำเภอบางละมุง ทีมงานกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่อำเภอบางละมุง และ นางสาววรรณวิไล หลี่ ผู้จัดการบริษัทไทยรีนิวเอเบิล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอศกรีมครีโม จ.ชลบุรี เข้าร่วมโครงการกาชาดปันน้ำใจ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 400 คน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังป่วย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการ”คืนคนดีสู่สังคม”และรอวันที่จะได้กลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสุจริตและมีความสุขต่อไป

ในการนี้ นายอำเภอบางละมุงและนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลทุก ๆ ท่านที่ได้มาร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการกาชาดปันน้ำใจ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอบางละมุง และการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง