นายกเมืองพัทยามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี..ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.66 เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเชิดชูเกียรติคุณแม่คนดี ศรีแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมกันนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับคุณแม่ทั้ง 57 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณแม่คนดี ศรีแผ่นดิน ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี คณะผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ จากหลายภาคส่วน พร้อมทั้งครอบครัวของคุณแม่ที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมืองพัทยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณแม่คนดี ศรีแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 91 พรรษา และน้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ยิ่งใหญ่เหลือคณานับ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว ตลอดจน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คุณแม่คนดีทุกท่านที่ได้อบรม เลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นคนดีของสังคม อันจะนำมาซึ่งความสุขของครอบครัว และส่งผลให้เกิดสังคมแห่งความสุขของเมืองพัทยา อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์จากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี..ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2566 โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งในปีนี้ มีคุณแม่ผู้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณแม่คนดี ศรีแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 57 ท่านด้วยกัน

โดย…นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี จังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง