วันแม่ปีนี้!ศูนย์อนามัยที่ 7 ผนึก แอร์เอชีย-นครชัยแอร์-บขส. ส่งฟรีนมแม่ทั่วประเทศ กระตุ้นคุณแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกด้วยน

ขอนแก่น-ศูนย์อนามัยที่ 7 จับมือ แอร์เอชีย-นครชัยแอร์-บขส. ส่งฟรีนมแม่ทั่วประเทศ กระตุ้นคุณแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ครบทุกช่วงวัย หลังพบแม่อีสานยังคงเลี้ยงลูกที่นมแม่น้อยอยู่
พญ.สุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกประจำปี 2566 (World Breastfeeding Week) โดยมีผู้ปกครอง และเด็กในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

โดยภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาร่วมกับคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,การแสดงนิทรรศการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้การให้บริการคลินิกนมแม่ ,การมอบประกาศเกียรติคุณ ครอบครับที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ประสบความสำเร็จและรางวับยุวอัจฉริยะ หนูน้อยเก่งรอบด้าน รวมไปถึงการให้บริการจากคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ คลินิกฝากครรภ์ และการให้บริการปรึกษาปัญหานมแม่ กับผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค.

พญ.สุจิรา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะแม่เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเป็นผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู โดยเฉพาะกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นรากฐานของชีวิต ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่างต่อเนื่อง คือกินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินแนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบตู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ขวบหรือนานกว่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าภายในปี 2568 ทารกร้อยละ 50 จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก
“จะพบว่าคุณแม่ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ใน 4 จังหวัดยังคงมีปริมาณการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในอัตราที่น้อยอยู่ ซึ่งอาจะเป็นเพราะการที่คุณแม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปทำงานต่างภูมิภาคและให้ลูกๆอยู่กับครอบครัว โดยไม่ได้จัดเก็บหรือบริหารจัดการเรื่องนมแม่ไว้ ดังนั้นมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนามแม่ จึงเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่คุณแม่ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทำการลงทะเบียนผ่านระบบของกรมอนามัย ก็จามารถเข้าถึงบริการจัดส่งนมแม่ฟรี ผ่านสายการบินแอร์เอเชีย,บ.นครชัยแอร์ จำกัด และ บริษัท บขส.จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและส่งนมแม่ฟรีได้ในทุกเส้นทางทั่วทั้งประเทศไทย”
พญ.สุจิรา กล่าวอีกว่า เมื่อคุณแม่ไปทำงานต่างจังหวัดยังคงสามารถที่จะจัดส่งนมแม่มาให้กับลูกได้ทุกวัน โดยทำการลงทะเบียนกับเวปไซค์ของกรมอนามัย หรือสมัครแอพพลิเคชั่น Everday Doctor คุณแม่ทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงการบริการทางการแทพย์ การสอบถามข้อมูล หรือการรับทราบถึงขั้นตอนการจัดเก็บ และการจัดส่งนมแม่ จากคุณแม่ถึงคุณลูกได้อย่างถูกวิธี โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งขณะนี้คุณแม่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,200 คน บางคนส่งนมแม่จากกรุงเทพฯมาให้คุณลูกที่ขอนแก่น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามกรมอนามัย ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ ชื่อส่งรักส่งนมแม่กับกรมอนามัย เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับคุณแม่ได้เข้ารับคำปรึกษาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเข้ารับบริการคลินิกนมแม่กับผู้เชี่ยวชาฯโดยตรงได้ในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง