สส.รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายในสภาฯ ขอให้มหาดไทยแก้ไขระเบียบขยายเวลาเล่นกีฬาวัวลานกีฬาพื้นบ้านของเพชรบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจ

สส.รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายในสภาฯ ขอให้มหาดไทยแก้ไขระเบียบขยายเวลาเล่นกีฬาวัวลานกีฬาพื้นบ้านของเพชรบุรีให้สอดคล้องกับความเป็นจริง อีกทั้งให้เร่งสร้างท่าเทียบเรือปากอ่าวบ้านแหลมเป็นศูนย์รวมอาหารทะเล และเร่งขยายถนนและสะพานอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ได้ขอหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนได้รับแจ้งจากสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม จ. เพชรบุรีมีความต้องการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบริเวณปากอ่าว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของอาหารทะเล โดยเฉพาะหอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยแข่ง จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามเร่งรัดการก่อสร้างด้วย

จ.อ.อภิชาติ ยังได้ขอหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ กม.ที่ 158 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด รวมถึงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อลดระยะทางการเดินทางของชาวบ้านใน ตำบลป่าเด็ง สายป่าเด็ง – หินลาด ตำห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดระยะการเดินทางของชาวบ้านมาสู่ตัวอำเภอแก่งกระจาน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านต้องใช้เส้นทางในการเดินทางที่อ้อมกว่า 100 กิโลเมตร หากถนนเส้นดังกล่าวสร้างเสร็จจะสามารถลดระยะทางเหลือเพียง 70-80 กิโลเมตร เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านคมนาคม การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องที่ ชาวบ้าน อำเภอบ้านแหลม ต้องการให้ขยายถนนบ้านแหลม สาย สส.0021 เพื่อเป็นถนนทางลัดสู่ถนนยี่สาร- สมุทรสาคร เพื่อเป็นการขยายการท่องเที่ยวและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด

จ.อ.อภิชาติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนได้รับแจ้งจากครูหลาย ๆพื้นที่ ว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆจนทำให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียน เช่น อัตราครูไม่เพียงพอ นักการภารโรงที่เกษียณอายุราชการก็จะสั่งยุบ ไม่คืนอัตราให้ เจ้าหน้าที่พัสดุการเงิน บางโรงเรียนไม่มี เจ้าหน้าที่ครูต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเองทั้งที่ไม่มีความสามารถ ไม่มีความรู้ในเรื่องบัญชีก็อาจจะเกิดปัญหาได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเร่ง แก้ไขการ และพิจารณากฎระเบียบที่ออกมาจนเกิดผลกระทบกับลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียน แต่บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถจะทำให้ลูกหลานไม่ได้รับความรู้ที่ดี

สำหรับเรื่องสุดท้าย สส.เพชรบุรี ได้ขอหารือเรื่อง กีฬาวัวลาน ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นกัน ที่ จังหวัดเพชรบุรี,ราชบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,นครปฐม,สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ปัจจุบันมีการเล่นกีฬาชนิดนี้กันในช่วงเวลาตั้งแต่หลัง 6 โมงเย็นจนถึงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ซึ่งผิดระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 13 พ.ศ.2503 เพราะกฎหมายกำหนดให้เล่นตั้งแต่เวลา 7.00 น.ถึงแค่ 18.00 น.จึงอยากให้แก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเวลาในการเล่นกีฬาดังกล่าวให้สอดคล้องถูกต้องกับการละเล่นในความเป็นจริง

Related posts