อัครแสนคีรี” หารือสภาฯ จี้รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาเอกสิทธิ์ที่ทำกินตกหล่น – เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด สานนโยบายหลายพรรคการเมือง ที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน

อัครแสนคีรี” หารือสภาฯ จี้รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาเอกสิทธิ์ที่ทำกินตกหล่น – เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด สานนโยบายหลายพรรคการเมือง ที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน

 

 

“อัครแสนคีรี” หารือสภาฯ จี้รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาเอกสิทธิ์ที่ทำกินตกหล่น – เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด สานนโยบายหลายพรรคการเมือง ที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน
.
วันนี้ ผมได้หารือสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาที่ดินทำกิน ของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน ป่าไม้รวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. และพื้นที่ของรัฐอื่นๆ มาเป็นเวลานาน แต่ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภทโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน ทำให้สูญเสียโอกาส ในการพัฒนาพื้นที่ทำกิน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างรายได้ในพื้นที่ดังกล่าวได้
.
ตนจึงขอหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ตกหล่น รวมถึงเปลี่ยนส.ป.ก.เป็นโฉนด ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐ และอีกหลายพรรคการเมืองที่หาเสียงเอาไว้ ในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน ซึ่งจะสามารถสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลใหม่ ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น ให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง