ผู้ว่าฯ“ศุภมิตร นำคณะเยี่ยมนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไต้หวัน

ผู้ว่าฯ“ศุภมิตร นำคณะเยี่ยมนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไต้หวัน


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) นำโดย นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมคณะผู้บริหารงานจากส่วนราชการต่างๆ

ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนไทยตามโครงการฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ
ซึ่งการเดินทางมาของคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันของนักเรียนในอนาคต ทั้งระดับ ม.ปลาย และระดับมหาวิทยาลัย


นอกจากนี้นักเรียนไทยได้เล่าถึงความประทับใจในการมาฝึกประสบการณ์ที่ไต้หวัน ว่าทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและยังได้ฝึกพัฒนาตนเองทั้งด้านภาษา การเรียนของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่ต่างประเทศอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง