เริ่มแล้ว!การแข่งขัน MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023

พบกับการท้าท้ายอย่างสร้างสรรค์ด้วยการวางแผนและการต่อสู้ที่ดุเดือดระดับนานาชาติ MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023
ห้ามพลาดกับการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มันส์ที่สุด พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก

การแข่งขัน MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 จัดโดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น Technology Education ของไทยร่วมกับ MakeX ประเทศจีน ผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพันธมิตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมหุ่นยนต์ IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย ร่วมกันจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ทุกทีมต้องพิสูจน์ความชำนาญและความสามารถของหุ่นยนต์ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการสั่งงานระบบอัตโนมัติสมองกล
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากลในรายการ MakeX ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ที่การันตรีว่ามันส์ที่สุดในนาทีนี้กับคอนเซ็ปท์หลักคือ สนุก แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เหล่านี้สามารถพัฒนาเด็กไทยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Robotics และกลไกอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่เส้นทางในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแผน และการพัฒนาสมองกลโดยกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสร้างพวกเขาให้เป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 รุ่นด้วยกันคือ Make X Starter สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8 – 13 ปี, Make X Explorer สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8 – 15 ปี และ Make X Challenge สำหรับผู้แข่งขันอายุ 11-18 ปี เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท
เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เกิดการแทรกแซง Disruption เข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งการรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นอีกทางออกของเยาวชนในยุคต่อไป ซึ่งการพัฒนาให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้ตั้งแต่เยาว์วัย จึงเสมือนการสร้างพื้นฐานให้สามารถอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Coding โดยเรียนรู้ในเรื่อง Ai IoT หรือ Maker จึงเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้เยาวชนของเราเติบโตไปอย่างแข็งแรงมั่นคง ซึ่งเป็นอีกตัวช่วยให้สามารถกำหนดทางเลือกในอาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งการพัฒนาให้เยาวชนสามารถเป็นนวัตกรหรือนักคิดนักประดิษฐ์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ประถม จนถึงระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ Coding IOT AI Maker ให้เยาวชนไทยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อให้โรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า รวมไปจนถึงพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและบุคคลทั่วไป อายุ 8-17 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกสังกัด
สุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “กว่า 5 ปีที่เราสั่งสมประสบการณ์จากการแข่งขัน MakeX Thailand 2018-2022 ที่ผ่านมา เราได้ทีมตัวแทนของประเทศไทย จากการคัดเลือกจากโรงเรียนหลากหลายสังกัด เพื่อส่งไปทำการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีน และช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้ว ในปีนี้หลังจากผ่านสถานการณ์ Covid-19 ทำให้มีหลายๆ ประเทศสนใจ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดสนามนานาชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสนามให้เด็กๆ ได้มีโอกาสซ้อมและเพิ่มเติมประสบการณ์กับทีมจากประเทศอื่นๆ ทั้งยังทำงานเป็นทีมและสื่อสารกับทีมต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอีกด้วย และจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาและเรียนรู้การใช้ Coding และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำไปสู่การสร้างสำนึกในการแบ่งปัน รู้แพ้รู้ชนะ ทีมเวิร์ค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักคิดนักประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตได้”

โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 นี้ รวมผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 คน เพื่อร่วมลุ้นแชมป์ระดับอินเตอร์ และไปแข่งต่อใน World Champion ปลายปีนี้ โดยการแข่งขันนี้มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลอีกมากมาย จัดขึ้นภายในวันที่ 28 -30 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ บางนาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา

Related posts