ชัยภูมิมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสำเริง ทวีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นายชวลิต ป้อพันธุ์ดุง กำนันตำบลบ้านค่าย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค่าย คณะ จนท.อสม. และชาวบ้านจิตอาสาตำบลบ้านค่าย ได้ร่วมกันมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ป่วย ซื่งอยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ของตำบลบ้านค่าย ราย นายสุนันท์ ชุนตะครุ นางบำรุง แต้ลำพัว บ้านเลขที่ 66/1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซื่งได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และเข้าอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อย เป็นประธานมอบในครั้งนี้ ณ.บ้านเสี้ยวน้อยหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

 

ต่อมาได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับครอบครัว นายจอมศรี งอกศิลป์ อดีตผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับผลกระทบไม่มีที่อยู่อาศัยและมีโรคประจำตัว นิ้วเท้าด้านซ้ายถูกตัด 3 นี้ว เนื่องจากโรคเบาหวาน ในช่วงนี้ไม่สามารถไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ทางผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย รวมทั้งชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกับเข้าช่วยเหลือ จัดทำที่พักอาศัยให้ใหม่ ทำห้องน้ำและเดินระบบไฟ/ต่อน้ำประปาจนใช้งานได้แล้วในขณะนี้

 

ทั้งนี้ถือเป็นการร่วมทำดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 71 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง