ชลบุรีจัดพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่หอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี โดยในพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี จำนวน 66 ราย จากวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดชลบุรี

ในการนี้นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งคุณงามความดีในการถวายงานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานความรับผิดชอบ ในฐานะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน ขับเคลื่อนให้เกิดการฝึกอบรม เด็กและเยาวชน ให้เป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จนมีจำนวนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กระจายทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี อย่างน่าภาคภูมิใจ และมุ่งหวังว่าผู้ที่ได้รับ พระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จะได้ร่วมกันธำรงรักษาคุณงามความดีที่ ปฏิบัติมา และรวมพลังทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้สัมฤทธิ์ผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้ง พระราชปณิธานไว้ อย่างต่อเนื่อง สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง