ผู้ว่าฯชลบุรีร่วมสวนนงนุชพัทยา หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้นถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทย หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีพระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ผู้บริหารสวนนงนุช พัทยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ เพื่อร่วมสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ อีกทั้งสวนนงนุชพัทยายังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรม และศาสนา สำหรับเด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไปร่วมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สวนนงนุช พัทยา มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 โดยภายในงาน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว ร่วมหล่อเทียนพรรษา ก่อนจะนำเทียนไปถวายให้แก่ 9 วัด ได้แก่ วัดญาณสังวรารามวิหาร,วัดสัตหีบ,วัดสามัคคีบรรพต,วัดนาจอมเทียน ,วัดอัมพาราม,วัดบางเสร่คงคาราม,วัดเขาคันธมาทน์,วัดหนองจับเต่า และวัดทรัพย์นาบุญญาราม เพื่อเป็นกุศลทานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง