เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบถุงผ้าลดโลกร้อน ตามโครงการ “DPT ร่วมใจใช้ถุงผ้า”Change for good

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ.โรงพยาลศูนย์มะเร็ง ชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประธานมอบถุงผ้าลดโลกร้อน ตามโครงการ “DPT ร่วมใจใช้ถุงผ้า”Change for good เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรม เพื่อนำถุงผ้าไปมอบให้แก่โรงพยาบาล ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อม นางสุพิญญา นิรามัยวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด เข้าร่วม โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายไพศาล ปรางศรี รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่าน ที่เล็งความสำคัญของภาวะโลกร้อน การถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก จากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง