ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี “รทสช.”เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เลี้ยอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อบรรเทาควาามเดือดร้อนของผู้ปกครองและสร้างรอยยิ้มกับเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ตำบลคอลกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง