พล.ต.อานนท์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 รับฟังปัญหาในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.66 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน,พล.ต.วุฒิศักดิ์ กุลภักดี รอง หน.คณะฯ และพล.ต.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม ที่ปรึกษาคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ดังนี้
1.เวลา 08.00-09.00 เยี่ยมคำนับ พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 และตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป. มทบ.210 อ.เมือง จ.นครพนม
2. เวลา10.00 – 11.30 เยี่ยมคำนับ พล.ต.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 และ ชมการฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง ร้อย ชป.มทบ.29กับ ศูนย์ ปภ.เขต7,ตชด.,นปข.,นทพ.โรงพยาบาลค่ายฯ จำนวน 6 สถานี ณ บึงหนองหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
4.เวลา 15.00 – 16.00 เยี่ยมคำนับ พล.ต.ยุทธนา มีทิพย์ ผบ.มทบ.24 และตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป.มทบ.24 อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง,ข้อเสนอแนะด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย,การใช้ยุทโธปกรณ์คุ้มค่าและบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง