ผู้ว่าฯชลบุรีนำส่วนข้าราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Related posts