ชลบุรีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 เมษายน 2566 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะแพทย์อาสาฯ ในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจหลอดเลือดสมอง ตรวจหู คอ จมูก ตรวจกระดูกและข้อ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การบริการทันตกรรม การตรวจร่างกายทั่วไป และเอกซเรย์ปอด ซึ่งเป็นการมอบโอกาสทางการแพทย์แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี

โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี นพ.สุทัศน์ ไชยยศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดฯ

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ จะมีคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำนวน 9 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกตรวจเลือด คลินิกเอกซเรย์ คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป คลินิกตรวจความหนาแน่นของกระดูก คลินิกตรวจโรคไขมันสะสมในตับในพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นโรคเบาหวาน คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีน(ฝังเข็ม) คลินิกจักษุกรรม และคลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชน ตลอดจนการเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังการป้องกันการเจ็บป่วย

ซึ่งเป็นการประสานงานความช่วยเหลือแบบเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเดียวกันแต่คนละสังกัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกับ 4 เสาหลักทางการแพทย์ในหลักสูตร ปธพ. คือ 1. อาจารย์โรงเรียนแพทย์ 2. แพทย์ ในกระทรวงสาธารณสุข 3.แพทย์ทหาร ตำรวจและภาครัฐอื่นและ 4. แพทย์ภาคเอกชน” เพื่อสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทย ในการบริการทางด้านสุขภาพกับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง