จนท.ใช้ฮ.บินตักน้ำดับไฟป่าบริเวณเขาสูงชันพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

ตาก -ใช้เฮลิคอปเตอร์บินตักน้ำดับไฟป่าบริเวณเขาสูงชัน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น พร้อมขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจาก ปภ.เพิ่มอีก 1 ลำ หลังเกิดไฟป่าในพื้นที่สูง ติดอับดับต้นๆ ของภาคเหนือ

ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก ,ฝ่ายป้องกัน อ.สามเงา จ.ตาก ,เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ,อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการบินสำรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า จุดเฝ้าระวัง และหมอกควัน ตามจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก จ.ตาก

เบื้องต้น ตรวจพบจุดการเกิดไฟป่า จำนวน 6 จุด ที่ยังมีการลุกลามอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกันประเมินและวางแผน ในการบินตักน้ำดับไฟโดยเฮลิคอปเตอร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟ ของสถานีควบคุมไฟป่าเขตรักษาพันุธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าในภาคพื้นดินควบคู่กันไป ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น บ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

โดยเฮลิคอปเตอร์ ได้ทำการบินทิ้งน้ำดับไฟป่า สนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟภาคพื้นดิน จำนวน 7 เที่ยวบิน ปริมาตรน้ำ 3,500 ลิตร ใช้เวลาการบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที สามารถดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวได้หมด ส่งผลให้จุดความร้อน(Hotspot) ไม่มีปรากฏในพื้นที่อีก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดตาก ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยมีค่าจุดความร้อน(Hot Spot) ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จังหวัดตาก มีจุดความร้อน (Hot Spot) เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ จำนวน 3,306 จุด ซึ่งส่วนมากอยู่ในพื้นที่ป่า อ.เมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า และ อ.สามเงา ซึ่งมีลักษณะเป็นเขาสูงชัน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ และระงับเหตุได้ ส่งผลให้จังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) มีปริมาณสูง อยู่ในระดับที่ 3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ในพื้นที่จังหวัดตาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จึงได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุน ปภ.รุ่น KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ลำ มาปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ อ.เมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า และ อ. สามเงา จ.ตาก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 โดยให้มาประจำการ ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการดับไฟป่า ต่อไป อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment