พิธีบวงสรวงหล่อหลอมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ รุ่น ชนะจน เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต

เมื่อวันที่15 มกราคม 2566 พิธีบวงสรวงหล่อหลอมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ รุ่น ชนะจน เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต เพื่อนำ ประดิษฐ์ฐานไว้ ณ วิหารวัดเขาตาเงาะอุดมพร สดับเสียง พุทธมนต์ อันศักดิ์สิทธิ์ พระเถระ เพ่งพลังจิต อธิษฐาน สงฆ์นับร้อย เรียงร้อยมนต์ จนกังวาล ป๋องสุพรรณ อธิษฐาน สะพานบุญ

ขึ้นสัคเค เชิญเทวา มาสักขี
พุทธคุณมา เทวคุณมี สนับสนุน
เหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์ บูชาคุณ
พระราชภาวนาวชิรคุณ ลูกกราบกราน

#ป๋องสุพรรณการันตี

 

มัฆวาน วรรณกุล บรรณาธิการข่าว ch-newsthailand

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment