รถไฟฟ้าสายสีทองปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เป็น 16 บาทตลอดสาย มีผล 1 ม.ค.66

เฟซบุ๊กบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โพสต์ข้อความแจ้งว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) ขอแจ้งปรับอัตราค่าโดยสารจากราคา 15 บาทตลอดสาย ปรับเป็น 16 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารโครงการ ในส่วนของอัตราค่าโดยสารลดหย่อน ยังเป็นอัตราเดิม 8 บาทตลอดสาย สำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้โดยสารทหารผ่านศึกตามกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง