“ดร.เกษ ” รับรางวัล“บัวทอง”ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น บุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565

ดร.เกษม บูลย์ประมุข (ดร.แดง) หรือ “ผอ.แดง” ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ( โรงเรียนบ้านสันป่าไร่. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2.แม่สอด) เดินทางไปรับรางวัล “บัวทอง” เป็นบุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565 ที่เป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น โครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท “ ซึ่งมีรับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ.ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ดร.เกษม บูลย์ประมุข ยังมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ประธาน กต.ตร.) สภ.แม่ระมาด จ.ตาก และเป็นนักพัฒนาและบริหารการศึกษาแห่งยุค 2022/2023 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างเด็กไทยให้เติบโต มีการพัฒนา ทักษะ การเรียนรู้ ให้ทันในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันยุค ทันเหตุการณ์

สำหรับประวัติของดร.เกษม บูลย์ประมุข (ดร.แดง) จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นรุ่นมัธยม หรือ ม.รุ่น 1 หรือรุ่นแรก) , ระดับ ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษา , ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร, ปริญญาโทร ด้านบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,และระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต ด้านปรัชญา มหาวิทยาลัยมากัส ประเทศอินเดีย

ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการพัฒนา บริหารจัดการโรงเรียนที่ดี เช่นการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว , โรงเรียนปลอดขยะ สะอาดน่าอยู่ เป็นสถานศึกษาที่น่าเข้าไปเรียนรู้ทางวิชาการ โรงเรียนสะอาด ปลอดขยะ มีสุขอนามัยที่ดี ทุกด้าน และยังเป็นสถานศึกษา เป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นนักพัฒนาและบริหารจัดการที่ดี เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่ยอมรับจากสังคม และเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานดีเด่นจนนำไปสู่การได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า “บัวทอง” ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น บุคคลต้นแบบ ตัวอย่างแห่งปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง