“วราวุธ” แนะกลุ่มธุรกิจโรงแรมใช้แนวทาง Green Hotel เป็นจุดขายดึงนักท่องเที่ยว

“วราวุธ”รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะกลุ่มธุรกิจโรงแรมใช้แนวทาง Green Hotel รับรูปแบบโครงสร้างของโรงแรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นจุดขายดึงนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ ทส. ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว และการโรงแรมอย่างยั่งยืน” ในการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย โดยมี นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย และคณะกรรมการ และผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทย เข้าร่วมงาน

นายวราวุธกล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลง ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระจายรายได้ให้กับธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรม ซึ่งในฐานะกระทรวงฯ เสนอแนะธุรกิจดังกล่าว ให้มีการพัฒนาปรับรูปแบบโครงสร้างของโรงแรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าจุดขายของการท่องเที่ยวคือสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์กระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนภาคเอกชน แต่ต้องทำตามกฎระเบียบ เจอฝ่าฝืนกฎในพื้นที่ “จับ ปรับ จริง”

นายวราวุธกล่าวต่อว่า ในส่วนของกรอบทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการมลพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย และขยะพลาสติก ต้องขอขอบคุณที่หลายโรงแรมเริ่มมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบ Green Hotel ที่มีการจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management)ภายในโรงแรมปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ย เหนือไปกว่านั้นมีผู้ประกอบการบางรายพัฒนานำขยะพลาสติก หรือ Upcycle เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ต่อได้ตามแบบการส่งเสริมให้ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)ในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือการแนะนำนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงเรื่องขยะ, การใช้น้ำ และการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพียงแค่นี้เราทุกคนก็ช่วยลดปริมาณขยะได้

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409