กระชับความสัมพันธ์ล้านช้าง-แม่โขง จีน-ไทย ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้อย่างเคร่งครัด

6 ประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงที่มีการใช้น้ำร่วมกัน มีโชคชะตาเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีประวัติความร่วมมืออันยาวนาน เกษตรกรรมถือเป็น 1 ใน 5 ของที่ความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขงที่สำคัญ นับตั้งแต่เปิดตัวความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขงเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ความสำเร็จของความร่วมมือทางการเกษตรได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเริ่มจาก “การหยั่งรากและการแตกหน่อ” จนถึง “ความเจริญรุ่งเรือง” ผลไม้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง และการผลิตและการค้าของอุตสาหกรรมผลไม้ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและการพัฒนาของชาวสวนผลไม้หลายร้อยล้านคน

เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ปรับปรุงคุณภาพของผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ในภูมิภาคล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในชนบท กองทุนศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนจึงจัดและดำเนินโครงการ “คุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ล้านช้าง-แม่โขง” โดยร่วมมือกับองค์กร CCIC เพื่อสร้างสวนผลไม้นำร่องด้านคุณภาพและความปลอดภัย และระบบตรวจสอบย้อนกลับผลไม้ข้ามพรมแดนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากแหล่งที่มาของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ปรับปรุงเทคโนโลยีการจัดการการปลูกที่ได้มาตรฐานและความสามารถในการจัดการสวนผลไม้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง และขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ช่วยให้เกษตรกรผลไม้ในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

CCIC ประสานงานเครือข่ายและทรัพยากรในภูมิภาคล้านช้าง-แม่น้ำโขง ดำเนินการตามข้อกำหนดของโครงการล้านช้าง-แม่น้ำโขง ว่าด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ในปี พ.ศ. 2565 และได้จัดตั้งกลไกการทำงานเชื่อมโยงในประเทศและต่างประเทศ
ในต่างประเทศ หน่วยงาน CCIC traceability และคณะทำงานของไทยทำการสำรวจสวนผลไม้ในสวนมะพร้าว NC Coconut ในประเทศไทย เพื่อสำรวจด้านพันธุ์พืชและขนาดการปลูกของสวน ข้อมูลการส่งออกไปยังประเทศจีน เทคนิคการปลูก เทคนิคการควบคุมศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพ การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การบรรจุ และการแปรรูป เพื่อให้พบปัญหาและข้อบกพร่องของสวนผลไม้ได้อย่างทันท่วงที ในด้านการปลูก การจัดการ ทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรและข้อกำหนดที่สำคัญ คณะทำงานโครงการใช้ข้อกำหนดมาตรฐานของสวนผลไม้ ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบและกักกันผลไม้นำเข้า และข้อกำหนดของพิธีสาร เพื่อแก้ปัญหาและใช้เป็นแนวทางกำหนด “ระเบียบการจัดการการปลูกที่ได้มาตรฐานสำหรับสวนมะพร้าว NC Coconut” และทำ “ระเบียบการจัดการในสวนมะพร้าว NC Coconut” สร้างระบบสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การเจริญเติบโต การจัดการสวนผลไม้ ฯลฯ และดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้สวนผลไม้ตรงตามข้อกำหนดของการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี
ในประเทศจีน เทศกาลผลไม้ล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 2 โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท ซึ่งจัดโดยศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทและรัฐบาลประชาชนเขตหยานชิง กรุงปักกิ่ง จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ “Fruit Fragrance ล้านช้าง-แม่โขง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์กร CCIC Traceability, บริษัท CCIC (Thailand) Co., Ltd. และ CCIC Cambodia Co., Ltd. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในเทศกาลนี้ คุณ Wang Xianzhong หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท ถ่ายทอดสดและกล่าวแนะนำศูนย์ความร่วมมือทางการเกษตร ผลการพัฒนาและความคาดหวังต่อความร่วมมือทางการเกษตรล้านช้าง-แม่โขง โดยกล่าวว่าศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทซึ่งเป็นหน้าต่างสำคัญสำหรับความร่วมมือต่างประเทศด้านการเกษตรของประเทศจีน ทำหน้าที่เปิดภาคเกษตรสู่โลกภายนอก เทศกาลผลไม้ล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้สร้างเวทีส่งเสริมการลงทุนและการค้าที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมผลไม้ของทั้ง 6 ประเทศในแถบล้านช้าง-แม่โขง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ในภูมิภาค และทำให้ความร่วมมือทางการค้าในอุตสาหกรรมผลไม้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผลไม้เป็นเรื่องสำคัญเสมอ CCIC ประเทศจีนในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่บริหารโดยรัฐบาลกลางของจีน รับผิดชอบต่อสังคมในการให้บริการการพัฒนาด้านคุณภาพของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรและการค้าของทั้ง 6 ประเทศในภูมิภาคล้านช้าง- แม่โขง และหวังที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมผลไม้ล้านช้าง-แม่โขงด้วยการดำเนินการผ่านโครงการผลไม้ ให้กลิ่นหอมของผลไม้กระจายไปทั่วโลก และการเก็บเกี่ยวเข้าสู่บ้านเรือนหลายพันหลัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง