บ่อสวก เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านโชว์อาหารถิ่น

น่าน – บ่อสวก เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน โชว์อาหารถิ่น นั่งรถราง และเวิร์คช็อปในสวนเกษตร สนุกได้แบบชุมชนวิถีเมืองน่าน

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน” เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือและเชื่อมโยงกับวิถีเกษตรกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเมืองน่าน นำไปสู่การสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน โดยนำหลักสูตรมาใช้ใน 3 ชุมชน เพื่อพัฒนา และยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ ชุมชนบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทลื้อ พื้นที่ตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ และ ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน เส้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ่อสวก ทั้งนี้หลักสูตรระยะดังกล่าวสามารถนำไปเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

นายณัฐกิตติ์ กุมพยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.6 ร่วมวิพากษ์หลักสูตร ให้กับหลักสูตรระยะสั้น “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน” และร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตร พัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร เพื่อออกแบบ และพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตร นำเสนอขายทริปให้กับนักท่องเที่ยวได้ เช่น พื้นที่ตำบลบ่อสวก ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่า อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. มีต้นทุนทางวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ เตาเผาโบราณ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ งานจักสาน เชฟชุมชนอาหารพื้นถิ่น ชาเมี่ยงและสมุนไพร ทั้งยังเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองน่าน การเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นาน โดยชุมชนตำบลบ่อสวกได้นำเสนอขายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ่อสวกตลอดปีผลจากการนำหลักสูตรระยะสั้น “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน” มาพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลบ่อสวก ทำให้ชุมชนตำบลบ่อสวกเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลบ่อสวก ซึ่งชุมชนมีการนำรถราง มาสร้างความสนุกสนานและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ชิมและทดลองทำอาหารที่มาจากสวนเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมเวิร์คช็อปสนุกๆ ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนาและธรรมชาติ หรือจะผ่อนคลายด้วยบริการของชุมชน ที่มีทั้งการสปาเท้า การห่มหน้า อบตัว นวดประคบ ด้วยสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้จะเป็นการสร้างทางเลือกของการท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากร และผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว นำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409