แม่ฮ่องสอนสำลักควันพิษ! ค่าฝุ่น PM2.5 คลุ้งครอบคลุมทั่วเมืองนับสัปดาห์

แม่ฮ่องสอน-ชาวเมืองสามหมอกอ่วมหนัก!ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 คลุมทั่วเมืองนับสัปดาห์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดความร้อนพุ่งสูงสุด 40 จุด ครองแชมป์ของภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 5 มี.ค. 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) PM2.5 มีค่าระหว่าง 47-99 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ”(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ล่าสุดพบค่าเกินมาตรฐานทุกจังหวัด

ในส่วนของจุดความร้อน เกิดขึ้นจำนวน 68 จุด สูงสุดที่ แม่ฮ่องสอน 40 จุด, เชียงใหม่ 21 จุด, ลำพูน 6 จุด และเชียงราย 1 จุด คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองวันต่อไปอยู่ในเกณฑ์ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

ด้านกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่ามลพิษได้เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมาแล้วเป็นวันที่ 7

สำหรับสถานการณ์ใน จ.แม่ฮ่องสอน เต็มไปด้วยหมอกควันไฟป่า ลอยคละคลุ้งเต็มไปทั่วเมือง ประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะรู้สึกแสบจมูก บางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง