แล้งอากาศแห้ง!ไฟป่าบ้านนาเม็งลาม 4 วันยังสกัดไม่อยู่

เชียงใหม่-สื่ออาสา รายงาน ไฟป่าลามหนัก บ้านนาเม็ง 3 วันยังไม่ดับ เหนืออากาศแย่ มีผลกระทบสุขภาพ แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ เจอจุด Hotspot เผามากสุด

WEVO สื่ออาสา รายงานเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชน บ้านนาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยอ้างคำบอกเล่าชาวบ้านในพื้นที่ ระบุว่า วันนี้ นับเป็นวันที่ 4 และเป็นวันที่ไฟลุกลามหนักหนักที่สุด โดยเห็นได้ชัดว่ากำลังลามไปอีกม่อน ขณะที่ตลอดทั้งวัน สามารถมองเห็นกลุ่มควันได้อย่างชัดเจน

ขณะที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ระบุข้อมูลการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 มี.ค.65 พบว่า มีมากถึง 64 จุด มากเป็นอันดับ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นรองเพียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่เกิดจุด Hotspot ในพื้นที่มากสุด ถึง 72 จุดด้วยกัน

ส่วนข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ที่รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ ภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ,ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ,ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ,รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ,ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ,ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ,ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ,ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ,ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ,ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ,ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ,ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ,ต.พระบาท อ.เมือง จ. ลำปาง ,ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ,ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ,ต.ในเวียง อ.เมือง, จ.น่าน และ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก

Related posts