“เบตง” พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ยะลา-“เบตง” พร้อมรับนักท่องเที่ยว ยันสายการบินไปรอด ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศจากรัฐเปรัค เคดาห์ รัฐปินัง แนวโน้มเปิดสายการบิน “หาดใหญ่ เบตง” เปิดการท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ อินโดนีเซีย- มาเลเซีย- ไทย

นายนัธนนท์ พงษ์ธัญญวิริยา ประธานหอการค้าจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เปิดเผยว่า อ.เบตง จ.ยะลา แหล่งเศรษฐกิจแหล่งการท่องเที่ยวสำคัญของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เมื่อมีสนามบินเบตง ก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ดี ส่งผลต่อการเดินทางเข้ามายังเบตงที่ปริมาณเพิ่มขึ้น จะมีนักท่องเที่ยวจากส่วนกลางและจากภาคอื่นที่มีกำลังซื้อที่ดีที่เป็นเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวก็จะเดินทางเข้ามาสนามบินเบตง มีสายการบิน มีเที่ยวบินไปกลับเบตง กรุงเทพฯ จะเป็นการเติมเต็มที่ดี และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวขั้นต้นภายในประเทศ

นายณัธนนท์ ยังกล่าวอีกว่า หากสนามบินเบตงไปได้ดี ก็จะมีการขยับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้น ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทยในกรอบของความร่วมมือแอตต้า และเป็นโรดแมปของสนามบินเบตงด้วยและเมื่อสนามบินไปได้ก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาถนนเชื่อมโยงที่มีอยู่แล้วแต่ถนนลักษณะทางอ้อม ระหว่าง จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี เพื่อให้การท่องเที่ยวไปด้วยกันธุรกิจการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางภาคเอกชนนำเสนอไปแล้ว

นายณัธนนท์ ยังกล่าวอีกว่า และสนามบินเบตง ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเดินทางในภาระกิจต่าง ๆ ไปส่วนกลางและที่มาจากส่วนกลางต้องสนับสนุน และในส่วนภาคเอกชนนั้น สมาคม ชมรม เกี่ยวการท่องเที่ยว ฯลฯ ก็จะต้องสนับสนุนบริการให้จองที่นั่งเที่ยวบินให้ได้เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ สายการบินก็สามารถไปได้ดี

นายกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ กรรมการหอการค้าจังหวัดยะลา อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า สนามบินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา สำหรับชาวเบตง ชมรมสมาคม พ่อค้าเบตง โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์เบตง พร้อมกับหน่วยราชการที่จะให้การบริการอำนวยความสะดวกทุกช่องทาง

ขณะนี้ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ เบตงได้กระเตื้องขึ้นแล้ว หากเทียบกับแหล่งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเมืองชายแดนด้วยกัน เช่น ด่านนอก อ.สะเดา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบตงน่าจะฟื้นขึ้นก่อน เพราะนักท่องเที่ยวจากพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงทยอยเข้ามากันมา อีกทั้งสถานการณ์โควิด 19 ได้คลี่คลายลงมากแล้ว

สนามบินเบตง กลุ่มเป้าหมายแรกคือชาว อ.เบตง กับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจการค้าชาวมาเลเซีย รัฐที่ติดกับ อ.เบตง มีรัฐเปรัค รัฐเคดดาห์ และกับรัฐปินัง ที่ระยะห่างประมาณ 120 กม. ซึ่งสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
และประการสำคัญผู้ใช้บริการอีกกลุ่มคือบุตรหลานเครือญาติชาวเบตง ที่จบการศึกษาที่เดินทางไปทำงาน ลงทุนประกอบธุรกิจการค้าอยู่ต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคตะวันออก ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จะเดินทางเข้ามาเบตง ก็จะสะดวกมากขึ้น

“เชื่อมั่นว่าสนามบินเบตง จะเดินได้และมีอนาคต และหากเปิดเที่ยวบินระหว่างเบตง กับหาดใหญ่ ด้วยก็จะส่งผลให้นักธุรกิจ นักท่อเที่ยวทางภาคใต้จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนไปถึงชาวมาเลเซียทางรัฐทางภาคเหนือ จะเดินทางเข้าเมืองเบตง ปริมาณมากขึ้น”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง