เปิดแล้ว!ตลาดเกษตรกรลพบุรีแหล่งจำหน่ายสินค้าแห่งใหม่

ตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมาจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง (Direc Sale)


ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีตลาดเกษตรกรทั้งสิ้น จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอ จัดจำหน่ายทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 07.00-13.00 น. และเวลา 15.00-19.00 น. และในทุกวันศุกร์ เวลา 07.00-13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งในทุกวันศุกร์สมาชิกตลาดเกษตรกรจากทุกแห่งในพื้นที่ 10 อำเภอ จะคัดเลือกสมาชิกและสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่าย ประมาณ 30-50 ร้าน

Related posts