สายการบินนกแอร์ ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ- เบตง 14 มี.ค.นี้

ยะลา – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ-เบตง ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ หรือในวันอื่นที่นายกรัฐมนตรีกำหนด พร้อมบินลงเบตง ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ได้ทำหนังสือลงวันที่ 24 ก.พ.65 ถึงนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยืนยันการเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-เบตง โดยระบุว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับการประชุมร่วมกันในเรื่องของการเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-เบตง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันในความพร้อมให้บริการสู่ท่าอากาศยานเบตงในรูปแบบเที่ยวบินพาณิชย์ โดยกำหนดวันเริ่มให้บริการ ณ ขณะนี้คือ วันที่ 14 มี.ค.65 ด้วยความถี่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์)

ทั้งนี้ในช่วงก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดเตรียมความพร้อมในด้านอากาศยานที่จะใช้ทำการบิน รวมถึงการหารือในรายละเอียด และสรุปแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดยะลาในด้านของการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติการบินเชิงพาณิชย์ปฐมฤกษ์ในวันที่ 14 มี.ค.65 หรือในวันอื่นที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

บริษัทฯ ขอขอบคุณในการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจากกระทรวงคมนาคม และจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-เบตง อย่างเป็นระยะ

.เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง