คนขอนแก่นแห่ลงทะเบียนทำงานที่ซาอุฯ-เตือนอย่าหลงเชื่อเพจหางาน

ขอนแก่น-ประชาชนสนใจลงทะเบียนไปทำงานที่ซาอุุฯจำนวนมาก ขณะที่แรงงงานจังหวัดเตือนอย่าหลงเชื่อเพจหางานหลอกลวง ขอให้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น

นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัดเตรียมความพร้อมกลุ่มแรงงานที่มีความประสงค์เดินทางไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย และได้มีการหารือทั้งเรื่องแรงงานและในประเด็นความร่วมมืออื่นๆ โดยทางซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานต่างชาติซึ่งถือเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ทำให้ขณะนี้สำนักงานจัดหางาน จ.ขอนแก่น ได้ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งานช่าง และงานบริการ งานท่องเที่ยว รองรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ

“ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยของทั้ง 2 ประเทศ และการลงนามความร่วมมือในการส่งแรงงาน ซึ่งต้องรอการพูดคุยเรื่องรายละเอียดด้านการเดินทางไปทำงาน ซึ่งการเดินทางมี 5 วิธี คือ แรงงานเดินทางไปเอง กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่ง นายจ้างจัดส่ง และบริษัทส่งไปฝึกงาน ขณะเดียวกันนอกจากประเทศซาอุดิอาระเบียแล้ว พบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางอย่างถูกกฎหมายไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ , ไต้หวัน, แคนนาดา, ออสเตรเลีย และอิสราเอล เพราะรายได้ที่ได้รับคุ้มค่ากับการเดินทางไปทำงาน แต่ทั้งนี้แรงงานต้องสอบวัดระดับด้านภาษาการฟัง พูด ให้ได้ตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนด เพื่อจะได้สื่อสารกับนายจ้างได้อย่างเข้าใจ และหากมีสัญญาว่าจ้างสามารถอ่านแล้วรักษาสิทธิของตัวเองในการทำงานไม่ให้ถูกเอาเปรียบได้ นอกจากนี้ได้จัดจุดลงทะเบียนสำหรับแรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศด้วย ส่วนแรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานี่ประเทศซาอุนั้น ทางสำนักงานจัดหางานได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ก่อน เมื่อมีรายละเอียดในการทำงานจึงจะประสานไปยังแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่ตลาดแรงงานต้องการ”

นายประภาส กล่าวต่ออีกว่า ขอให้แรงงานได้ติดตามความคืบหน้าของรายละเอียด รวมทั้งอย่าหลงเชื่อเพจ เวปไซด์ ที่เปิดรับสมัคร รับปากว่ามีงานทำ เพราะส่วนใหญ่เป็นเพจหลอกลวงประชาชนที่ต้องการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่จัดหางานได้ติดตามเพจที่หลอกลวงประชาชน เพื่อแจ้งปิดเพจ และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้รับรู้ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างไรก็ตามสำนักงานจัดหางานได้อำนวยความสะดวกให้กับคนขอนแก่น ที่มีความสนใจหางานในต่างประเทศได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริการไปต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-330-197-9 ต่อ 13 หรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http:/toea.doe.go.th ซึ่งแรงงานทุกคนต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนไปทำงานที่ประเทศปลายทางด้วย

Related posts