พัทลุงบูมเที่ยวเปิดท่องเที่ยวป่า“เทือกเขาบรรทัด”กระตุ้นศก.

พัทลุง-“เปิดท่องเที่ยวป่า” กระหึ่ม “เทือกเขาบรรทัด” สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง รุกผู้ว่า “เปิดจังหวัด” ตลาดท่องเที่ยวโงหัวขึ้น 40 -50 เปอร์เซ็นต์ ขานรับฤดูร้อน

นายเจริญชัย ช่วยชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทลุงอีโคทัวร์ จำกัด ผู้จัดนำเที่ยวเดินป่ารอบเทือกเขาบรรทัดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า ภาวะท่องเที่ยวป่าเทือกเขาบรรทัด เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า จ.พัทลุง จ.ตรัง ที่จะเปิดเป็นทางการในวันที่ 11 กพ. 65 ภายหลังที่มีการปิดป่าในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวป่าได้ยุติไป และขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมีออเดอร์เข้ามาแล้ว แต่ปราะมาณว่าจะไม่เหมือนเดิม เพราะทางการออกกฎเกณฑ์ใหม่รับได้จำนวนจำกัด

โดยการเดินทางท่องเที่ยวป่าในจำนวน 5 เส้นทางหลัก การท่องเที่ยวเขาเจ็ดยอด เขาหลัก ฯลฯ บริการนักท่องเที่ยวได้เส้นทางละ 50 คนในห้วงระยะเวลาเดียวกัน ภาพรวมรับได้ประมาณ 250 คน สำหรับผู้ประกอบการทัวร์ป่าจะมีอยู่รอบเทือกเขาบรรทัด ทั้ง จ.ตรัง พัทลุง โดยบริการนักท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาค กลาง เหนือ อีสาน และใต้ ซึ่งจะมากันมากกว่าช่วงปกติในช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุดยาว

“นักท่องเที่ยวเดินป่าจะมาท่องเที่ยวช่วงวัดหยุดยาว และเทศกาล วันขัตฤกษ์ โดยเฉพะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้นจาก 200 คน เป็น 300 – 400 คน จากที่ผ่านมา”

แต่จากนโยบายของป่าไม้ที่กำหนดจำกัดจำนวนแต่ละเส้นทาง ไม่เกิน 50 คน จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวป่ามากในช่วงวันหยุดยาว วันเทศกาล วันขัตฤกษ์ จึงไม่สามารถตอบรับได้

สำหรับนักท่องเที่ยวป่าค่าจัดสิทธิ์ประมาณ 3,500 บาท / คน รวมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในช่วงบูมในจำนวน 5 เส้นทางไม่ต่ำกว่า 400 คน จะสร้างรายได้ให้กับท่องเที่ยวเดินป่าและแรงงานที่เป็นสต๊าฟในพื้นที่ดี บางโอกาสสตาฟเดินป่า จึงต้องดึงมาจาก จ.กระบี่ จ.พังงา ที่มีนักท่องเที่ยวเดินป่าบางรายทางท่องเที่ยวเป็นประจำทุกเดือน 1 ครั้ง”

นายเจริญชัย กล่าวอีกว่า ทิศทางท่องเที่ยวป่า ปี 2565 แนวโน้มจะดีขึ้นก็ตาม แต่การเดินทางท่องเที่ยวเดินป่าก็ถูกจำกัดจำนวนเส้นทางละไม่เกิน 50 คน ในห้วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะเข้ามาปริมาณเพิ่มขึ้นก็ถูกจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้

“เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯปีนี้ก็มีการถามถึงมาแล้ว และสั่งจองเข้ามาแล้ว ซึ่งท่องเที่ยวเดินป่าจะจัดรวมพลกัน เช่น 10 คน 20 คน. / กลุ่ม”

รายงานจากข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเดินป่าเทือกเขาบรรทัดเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่รายล้อมด้วย 3 จังหวัด พัทลุง สตูล จ.ตรัง ได้ระบุว่า การท่องเที่ยวเดินป่าเทือกเขาบรรทัดเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า สามารถท่องเที่ยวเดินป่าได้ตลอดปี ทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน ซึ่งส่วนหนึ่งยังมีท่องเที่ยวนิยมเดินป่าช่วงหน้าฝนด้วย

โดยภาพรวมก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 นักท่องเที่ยวเดินป่าจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดมากจากประมาณ 1,000 คน / ปี และช่วงที่ขยายตัวเติบโตมากก่อนสถานการณ์โควิด 19 ประมาณ 2,000 คน / ปี

นักท่องเที่ยวเดินป่าเป็นกลุ่มเกรดพรีเมียม อีกทั้งกำลังซื้อสูง

กว่าท่องเที่ยวทั่วไปของ จ.พัทลุง ที่อยู่ประมาณกว่า 2,000 บาท/ คน / วัน แต่ท่องเที่ยวเดินป่าจะเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว โดยประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท / 3 วัน 2 คืน รวมค่าอื่น ๆ ด้วย ภาพรวมประมาณ 16 ล้านบาท / ปี

โดยกลุ่มผู้ประกอบการทัวร์ป่ารอบเทือกเขาบรรทัดเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า จ.พัทลุง มีประมาณ 5-6 กลุ่ม จ.ตรังประมาณ 2 กลุ่ม และขณะนี้เริ่มจะมีกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวเดินป่า ที่ จ.สตูล ด้วย

แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวเดินป่า จะมีตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน และจะขยายเติบโตมากช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายน จากป่าสดใสสวยงาม

“ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินป่าหลายคณะได้สั่งจองเข้ามาแล้ว จากที่ปิดป่าไปในช่วงโควิด 19 และก็จะมีการทวงถามอยู่ตลอดเวลาว่าจะเปิดป่าเมื่อใด”

สำหรับเส้นทางเดินป่า มีจำนวน 5 เส้นทาง คือ ภูเขาหลัก เขาสามภู เขาหมอก และเขาเจ็ดยอด และภูเขาล่อน

“ซึ่งตามสภาพท่องเที่ยวเดินป่าเทือเขาบรรทัดเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า สามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ปริมาณมาก แต่สิ่งสำคัญจะต้องอนุรักษ์และเคารพป่า จึงต้องดูแลปริมาณนักท่องเที่ยวเดินป่าเพื่อคุณภาพของป่า”

แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า การท่องเที่ยวเดินป่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสความนิยมสูงที่คนกำลังเข้าหาธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวเดินป่า จะมาจากกรุงเทพฯ กันมาก เป็นนักท่องเที่ยวเกรดพรีเมียม และนักอนุรักษ์ด้วย”

นายจรูญ แก้ววจีทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สมาคม สมาชิกและคณะกรรมการสมาคมดำเนินงานมีบุคคลที่มีคุณภาพครบทุกช่วงวัย ทั้งที่เป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ห้องอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และรวมถึงทีมที่ปรึกษามีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ

และทางสมาคม ยังจะสมัครเข้าร่วมกับสมาพันธุ์ธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวออกไปสู่จังหวัดใกล้เคียง ระดับประเทศ และไปสู่ระดับสากล เพื่อจ.พัทลุง เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลก

สำหรับสถานการ์การท่องเที่ยว จ.พัทลุง ขณะนี้ได้เริ่มกระเตื้องขึ้นแล้ว เช่น ตลาดท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย ที่ได้รับความนิยมจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ตลาดสวนไผ่ ตลาดใต้โหนด ตลาดนาโปแก ฯลฯ โดยนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวโดยประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนล่องแก่งรีสอร์ต โดยประมาณถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะล่องแก่ง รีสอร์ต กระเตื้องขึ้นมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลหน้าร้อน ส่งผลให้มาพักผ่อน เล่นน้ำล่องแก่งกันมากขึ้น มาร่วมประมาณ 1 เดือน ส่วนห้องพัก โรงแรม รีสอร์ต งานประชุม งานสัมมนา ยังประปราย

“พัทลุง การท่องเที่ยวระดับนี้ จะมีรายจ่ายต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 500 – 600 บาท / วัน”

นายจรูญ ยังกล่าวอีกว่า ทาง จ.พัทลุง ยังไม่ได้ประกาศเปิดจังหวัดอย่างเป็นทางการ ทางผู้ประกอบการมีการเคลื่อนไหวต่อที่ประชุมสมาคม ให้ทางสมาคม ดำเนินการเคลื่อนไหวไปทางจังหวัด เพื่อให้ทางจังหวัดประกาศเปิดจังหวัดอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะสามารถให้ภาคธุรกิจส่วนนี้ขับเคลื่อน เพราะจะมีงานระชุมงานสัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐ งานภาคภาคเอกชนจะเข้ามา.

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง