โคราชวุ่น!4คลัสเตอร์โรงเรียนนร.ติดโควิดเพียบ

นครราชสีมา-นร.โคราชติดโควิดเพียบ..พบ 4 คลัสเตอร์โรงเรียนระบาดหนัก สั่งปิดให้เรียนออนไลน์แล้วกว่า ร้อยละ 70

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วง เนื่งจากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนคลัสเตอร์จำนวนมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงเรียน ซึ่งล่าสุดวานนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ว่า มีคลัสเตอร์โรงเรียนที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 4 คลัสเตอร์ เนื่องจากพบนักเรียนติดเชื้อจำนวนมากต้องเร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อรุกและเชื้อแพร่กระจายออกไปหลายวง ได้แก่

1.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านเจริญผล ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็นคลัสเตอร์เก่า ซึ่งผู้ป่วยรายแรกเป็นนักเรียนชั้น ป.3 มีอาการไข้ไอเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ทาง รพ.พระทองคำและทีมสอบสวนโรคจึงค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเพื่อนร่วมห้องและกลุ่มที่นั่งรถรับส่งไปโรงเรียนคันเดียวกัน พบติดเชื้อ 13 ราย และนักเรียนที่ติดเชื้อร่วมห้องกับญาติได้กระจายเชื้อไปวง 2 ทำให้ติดเชื้อเพิ่มอีก 20 ราย และเชื้อกระจายไปวง 3 และ 4 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้ออีก 9 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 42 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 ราย

2.คลัสเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.บัวใหญ่ เป็นคลัสเตอร์เก่า ซึ่งเริ่มจากครูผู้สอนชั้น ป.2/1 ติดเชื้อโควิด 19 รพ.บัวใหญ่จึงค้นหาเชิงรุกในเด็ฏนักเรียนและคณูที่ใกล้ชิด พบติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย ซึ่งเด็กนักเรียนหนึ่งรายที่ติดเชื้อได้แพร่เชื้อไปวง 2 สู่คนในครอบครัวอีก ทำให้ญาติร่วมบ้านติดเชื้อ 2 ราย ล่าสุด จากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม ทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกทั้งในวงที่ 1 และ 2 มากถึง 71 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 86 ราย โดยเป็นครูติดเชื้อ 2 ราย นักเรียน 55 ราย และญาติร่วมบ้านอีก 29 ราย ส่วนกลุ่มเสี่ยงในวง 2 อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการ

3.คลัสเตอร์ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ต.ทองหลาง อ.จักราช (อ่านว่า จัก-กะ-หลาด) เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า แม่ของเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อรายแรกเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงพาครอบครัวไปตรวจหาเชื้อ และพบว่าลูกของตนที่เรียนอยู่ชั้น ป.6 ติดเชื้อ ทาง รพ.จักราช จึงรายงานไปที่โรงเรียนให้ทราบ จากนั้นทีมสอบสวนโรคจึงค้นหาเชิงรุกในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 และเพื่อนที่สนิทสนมในกลุ่มที่เรียนลูกเสือ-เนตรนารีด้วยกัน ก็พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย ต่อมาตรวจค้นเชิงรุกเพิ่มอีกในกลุ่มนักเรียนร่วมห้อง พบติดเชื้อ 12 ราย และค้นเชิงรุกในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดในวง 3 พบติดเชื้ออีก 12 ราย จากนั้น ค้นต่อในวง 4 กลุ่มเครือญาติผู้สัมผัสใกล้ชิด พบติดเชื้อ 5 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว 35 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 149 ราย ซึ่งให้กักตัวดูอาการที่บ้าน ส่วนโรงเรียนปิดการเรียนการสอนออนไซตฺ 9-18 กุมภาพันธ์ 2565

4.คลัสเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ตรวจพบจากการตรวจ ATK ก่อนทำการสอบ O-NET ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักเรียน ป.6ที่จะต้องเข้าสอบ และครูผู้คุมสอบ รวมจำนวน 41 คน ตรวจ ATK พบผลบวก จึงตรวจ PCR ยืนยันผล พบติดเชื้อ 12 ราย โดยเป็นครุ 1 ราย และนักเรียน 11 ราย ทาง รพ.สต.หนงอพลวงมะนาว และเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จึงตรวจเชิงรุกเพิ่มในกลุ่มครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวม 220 คน พบติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ป.6 ใน 2 ครอบครัว สรุปคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 42 ราย ทางโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนวันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100 %

ซึ่งเบื้องต้น มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7 จำนวนกว่า 1,400 แห่ง ได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ขอปิดเรียนแบบออนไซต์ไปก่อน กว่าร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักเรียนเป็นหลัก และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง