ยกสินค้าเมืองเหนือ 17 จว.จำหน่ายที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

ร้านจำหน่ายสินค้า 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า Northern Festival 2021 สุดยอดผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาสู่สากล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ตั้งแต่ 12-16 ก.พ.65 นี้

ณ ลานโปรโมชั่น Fin zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า Northern Festival 2021 สุดยอดผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาสู่สากล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

โดยในพิธีดังกล่าวนี้ได้มี นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมพิธี ซึ่งมีนางโสพิตย์ ฤทธิศร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจการค้าและการตลาด ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรีพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งบรรยากาศบนเวทียังมีการแสดง Grand Opening

จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายภายในงาน และร้านค้าที่แสดงสินค้าทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการขายสินค้าทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมอุดหนุนสินค้าครั้งนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 ก.พ.65 นี้เป็นต้นไป

Related posts