พิษโควิด!เด็กชัยภูมิสอบO-NETนักเรียน ม.3ขาดสอบเพียบ

ชัยภูมิ-สอบO-NETนักเรียน ม.3ขาดสอบเพียบ716คนจากโควิดระบาดหนักอีก154ราย

วันนี้(13 กพ 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2564 พร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ตามอำเภอต่าง ๆ ใน 14 สนามสอบ มีผู้สมัครใจเข้าร่วมทดสอบ จำนวน 4,984 คน เข้าสอบ 4,286 คิดเป็นร้อยละ 85.63 (ขาดสอบ 716 คนร้อยละ 14.37) จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บางชุมชนหมู่บ้านได้ปิดหมู่บ้านเนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ได้

ในปีการศึกษา 2564 สทศ. ได้มีการปรับลดวันสอบจากเดิม 2 วัน เหลือเพียง 1 วัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการทดสอบในบางส่วนแตกต่างจากที่ผ่านมา โดยขอให้สนามสอบยึดแนวปฏิบัติการทำงานตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะมีการประกาศผลสอบ ผ่านทางเว็บไซด์ www.niets.or.th ชั้น ป.6 ประกาศผลสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และ ม.3 ประกาศผลสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็น User และ Password

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ ในส่วนการสอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)ของจังหวัดชัยภูมิ ศทศ. มีสนามสอบเป็นที่ใช้ในการทดสอบ จำนวน 14 สนามสอบ (จำนวน 37 โรงเรียน) จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสนามสอบในนามศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ พบว่าทั้ง 14 สนามสอบในแต่ละอำเภอ ทั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายและผู้เข้าสอบได้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK ทุกคน ได้บริหารจัดการกำหนดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์

หรือจุดล้างมือสำหรับทำความสะอาดไว้บริการบริเวณจุดต่างๆ จัดที่นั่งสอบมีระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดินอย่างน้อย 1 เมตร กรรมการและผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดการรวมกลุ่มและลดการพูดคุยเสียงดัง ล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หากมีผู้เข้าสอบมีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก ทางสนามสอบได้จัดห้องสอบพิเศษสำหรับคัดแยก ห้องมีสภาพอากาศถ่ายเทได้ดี จัดโต๊ะที่มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ กล่าวว่าทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ มีผู้สมัครใจเข้าร่วมทดสอบ จำนวน 4,984 คน เข้าสอบ 4,286 คิดเป็นร้อยละ 85.63 (ขาดสอบ 716 คนร้อยละ 14.37) จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บางชุมชนหมู่บ้านได้ปิดหมู่บ้านเนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ได้

สำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิวันนี้(13ก.พ.65) ผู้ป่วยเพิ่ม 158 ราย ผู้ป่วยในจังหวัด 144 ราย นอกจังหวัด 14 ราย มากสุดใน อ.เมือง 63 ราย จากคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับแสดงดนตรีสด ย่านถนนนนทนาคร ในเมืองชัยภูมิ รองลงมา อ.แก้งคร้อ 20ราย อ.คอนสาร 13 ราย อ.จัตุรัส 7 ราย อ.บ้านแท่น 7 ราย อ.หนองบัวระเหว 7 ราย อ.บำเหน็จณรงค์ 6 ราย อ.ภักดีชุมพล 5 ราย อ.บ้านเขว้า 4 ราย อ.เกษตรสมบูรณ์ 4 ราย อ.หนองบัวแดง 4 ราย อ.เทพสถิต 3 ราย อ.เนินสง่า 2 ราย อ.ภูเขียว 1 ราย 1 ราย อ.ซับใหญ่ 1 ราย

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง