งานแสดงนิทรรศการตาลปัตรนิทัศน์ธรรมเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

เชียงราย -ท่านเจ้าประคุณ พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ผอ.ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับนายประธาน ปิ่นแก้ว ในฐานะประธานการจัดสร้างตาลปัตรนิทัศน์ธรรม และศิลปินที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานศิลปะลงบนผืนผ้าตาลปัตร เปิดงานแสดงนิทรรศการ “ตาลปัตรนิทัศน์ธรรม” ณ อาคารสุญญตาราม ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีกัลยาณมิตร สหายธรรม ญาติธรรม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากแนวความคิดของท่านเจ้าประคุณ พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ที่จะนำคติธรรมคำสอนมาจัดทำเป็นตาลปัตรสื่อธรรมะ โดยมี นายประธาน ปิ่นแก้ว เป็นประธานการจัดสร้างตาลปัตรฯ จึงได้นำแนวคิดดังกล่าว เข้าปรึกษากับศิลปินหลายท่านร่วมทำงานศิลปะบนตาลปัตร โดยใช้ชื่อว่าศิลปกรรม “ตาลปัตรนิทัศน์ธรรม” ขึ้น จำนวน 52 เล่ม และจัดทำตาลปัตรชุดพิเศษ “พระอริยสงฆ์” อีกจำนวน 13 เล่ม รวม 65 เล่ม

ซึ่งทั้งสองชุดนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ “พุทธศิลป์สื่อพุทธธรรม” ด้วยการรังสรรค์งานศิลปะเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทยหลายท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาทำงานพุทธศิลป์ เพื่อนำไปจัดแสดงในหอศิลป์ไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการโน้มน้าวเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชน คนทั่วไป ให้เข้าถึงพระพุทธศาสนา ได้ง่ายขึ้น ซึ่งศิลปินที่วาดภาพชุดนี้คือ คุณสุจิน ปานสมุท มือขวาของศิลปินดังคุณเปี้ยก โปสเตอร์ จำนวน 13 เล่ม

และเมื่อวันที่ 29 ม.ค.65 ที่ผ่านมา นายประธาน ปิ่นแก้ว ได้นำกัลยาณมิตร สหายธรรม และญาติธรรม มาร่วมเปิดงานถวายตาลปัตรชุดพระอริยสงฆ์ และชุดคติธรรมคำสอนทั้ง 2 ชุด จำยวน 65 เล่ม พร้อมทั้งออกโรงทานเลี้ยงอาหาร แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพให้กับประชาชนยากไร้ และมอบทุนการศึกษาให้กับ พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน ที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 100 ทุน

สำหรับการสร้างตาละปัตร ถวายไว้แก่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 รวมจำนวนทั้งสิ้นถึงปัจจุบัน จำนวน 103 เล่ม จึงขออนุโมทนาบุญ มายังทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และท่านที่ร่วมกันอนุโมทนาบุญ ขอให้บุญกุศลในการสร้างการถวายตาลปัตร ในครั้งนี้ จงมีผลดลบันดาลให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ ช่วยปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยอันตรายต่างๆ ให้หมดสิ้นไปด้วยเทอญ


นิราช/นันทพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง