ป่าไม้-ส.ป.ก.ชัยภูมิเร่งสอบที่ดินทิดสมปอง-ชาวบ้านยันไม่มีซื้อขายที่

ชัยภูมิ-ป่าไม้-ส.ป.ก.ชัยภูมิเร่งสอบที่ดินทิดสมปอง-ชาวบ้านยันไม่มีซื้อขายที่

เมื่อวันที่ 8ก.พ.65 ความคืบหน้าหลังจากที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ชี้แจงว่า ความคืบหน้าตามที่มีการนำเสนอข่าวในสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตโต หรือนายสมปอง นครไธสง กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ในท้องที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพื่อปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองที่ดินแทนนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเรียนชี้แจงว่า พื้นที่ที่เป็นข่าวเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม (E) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 538 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 81 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2516 โดย ส.ป.ก. ได้รับที่ดินมาและมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2531 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 241 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 ซึ่งเป็นการประกาศให้อำเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) ได้เข้าดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินเมื่อปี 2532 และ 2537 เพื่อให้ได้ขอบเขตเนื้อที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ต่อมาในปี 2539 ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม (E) จังหวัดชัยภูมิ

ในส่วนที่ยังเป็นป่าออกจากเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงเพื่อกันคืนพื้นที่ป่าออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน (RF) พ.ศ.2538 ออกมาได้เป็น 2 แปลง คือ RF แปลงที่ 15 เนื้อที่ประมาณ 10,997 ไร่ และ RF แปลงที่ 20 เนื้อที่ประมาณ 4,223 ไร่

โดยวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทาง ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที โดยได้สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งผู้ปกครองท้องที่และราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหน่งและขอบเขตของแปลงที่ดินเทียบกับแผนที่แนวเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งตรวจสภาพการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินที่เป็นข่าวแล้ว พบว่า ที่ดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และมีเพียง 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตฯ ยังคงทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองโดยการปลูกหมากและมะพร้าว ทั้งนี้ ส.ป.ก. ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปจากข้อมูลการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน สายด่วน ส.ป.ก. และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามภารกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านนายพิชิต ชูสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารราชการสนับสนุนศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ บอกว่าพื้นที่ในเขต อ.คอนสาร กรมป่าไม้มอบพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ซำผักหนามที่เป็นข่าว ได้มีการมอบให้กับ สปก.ไปจัดสรรให้ราษฎร เป็นเอกสารสิทธิ์ สปก.ทำกินนานแล้ว ในส่วนพื้นที่ใดเป็นที่ของทิดสมปอง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่

ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสมศักดิ์ ชาวบ้านบ้านมอตาเจ๊ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยเล่าว่าตนเองไม่ทราบเรื่องที่ทิดสมปองไปหาซื้อที่ดินจำนวน 300 ไร่ และไม่เคยได้ยินข่าวว่าทิดสมปองมาซื้อที่จากใครในพื้นที่ ส่วนเรื่องที่เป็นหนี้ 10 ล้านนั้นเคยได้ยินทิดสมปองบอกตอนที่มาทำร่วมประชุมที่โรงเรียนในหมู่บ้านก่อนที่จะสึกไม่นาน

นอกจากนี้ยังพูดถึงทิดสมปอง ว่าไม่เคยทิ้งบ้านเกิด ไม่ใช่คนลืมตัวที่ผ่านมาก็จะมาคอยอุปถัมภ์โรงเรียนที่เคยเรียน คอยดูแลรุ่นน้องและยังมาดูแลให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนด้วยมาตลอด โดยล่าสุดก่อนที่จะสึกยังได้มาเตรียมที่จะสร้างสนามหญ้าเทียมให้กับนักเรียนโดยน่าจะใช้งบประมาณประมาณ 6-7 หมื่นบาท และที่ผ่านมาก็มาสร้างอาคารและมีการแจกทนการศึกษาให้โรงเรียนมาโดยตลอดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง