ขอนแก่น -รองเลขาฯ กพฐ.ปลึ้มสอบครูผู้ช่วย 2564 ไร้ทุจริต

วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2564 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายหลังจากที่มีมีการเลื่อนการสอบมาแล้วหลายครั้งเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย หน่วยสอบจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสนามสอบแข่งขันทั้งหมด 3 แห่ง คือ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น ซึ่งที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 4,206 คน จาก 40 สาขาวิชาเอกที่เปิดสอบในครั้งนี้ โดยการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วยของรองเลขาธิการ กพฐ.ในครั้งนี้นายอารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 – 5 ผอ.สพม.ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินการจัดสอบของสนามสอบต่าง ๆ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมสนามสอบทั้ง 3 สนามสอบของหวัดขอนแก่น ว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 สนามสอบมีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ สพฐ.กำหนดให้ทุกแห่งต้องดำเนินการ พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ที่อนุญาตให้มีการจัดสอบและส่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขมาช่วยตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอบคุณทางตำรวจ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องตรวจสแกนวัตถุโลหะพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาช่วยตรวจหาวัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยต่าง ๆ ที่ผู้เข้าสอบอาจแอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต และจากที่ติดตามและรับรายงานจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ ไม่พบการกระทำผิดหรือการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ และขาดสอบ พบว่า สนามสอบจังหวัดขอนแก่น มีการเปิดสอบทั้งสิ้น จำนวน 40 วิชาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ใช้สิทธิ์สอบที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4,206 คน มาสอบ 3,249 คน ขาดสอบ 957 คน จำนวนผู้ขาดสอบคิดเป็นร้อยละ 22 ซึ่งในจำนวนนี้อาจจะมาจากผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งที่สมัครสอบไว้หลายแห่ง แต่ในวันสอบจริง ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้เพียงแห่งเดียว จึงทำให้มีตัวเลขผู้เข้าสอบที่ดูแล้วมีจำนวนตัวเลขดังกล่าว ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้สมัครสอบแต่ละคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง