วันแรกฉลุย!! รองเลขา กพฐ.ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสอบครู ผช.

กระบี่ – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัลลพ  สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และสนามสอบโรงเรียนเมืองกระบี่  บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความคึกคัก  ทุกสนามสอบปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด  โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องยื่นผลการตรวจ ATK และยื่นผลการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด  ในส่วนของการควบคุมการสอบ ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการควบคุมการสอบกำหนดไว้  โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ฝากไว้ในจุดที่กำหนด ขณะที่ก่อนผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบ จะต้องผ่านการตรวจเข้มจากเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่   ทั้งนี้ในช่วงบ่ายนายวัลลพ  สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินการสอบ โดยมีนายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ร่วมให้การต้อนรับ พบว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตใด ๆ  สำหรับวันนี้เป็นการสอบ ภาค ก  วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาคเช้า สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาคบ่ายสอบวิชาทักษะภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สนามสอบโรงเรียนเมืองกระบี่ ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 788 คน เข้าสอบ 654 คน ขาดสอบ จำนวน 134 คน  ส่วนสนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 629 คน เข้าสอบ 540 คน ขาดสอบ จำนวน 89 คน

พังงา – นายวัลลพ  สงวนนาม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โดยนายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนางฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งดำเนินการสอบพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งในวันแรกของการสอบจังหวัดพังงา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาสอบตั้งแต่เข้าตรู่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  สำหรับการสอบในครั้งนี้ จังหวัดพังงาดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 35 สาขาวิชา มีผู้เข้าสอบในวันแรกทั้งสิ้น 497 คน  มีผู้ขาดสอบ จำนวน 91 คน โดยมีมาตรการอย่างเข้มในการควบคุม การดำเนินการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันเหตุกรณีการทุจริต ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่น่าชื่นชม ที่มีผู้เข้าสอบ 1 คน มีความพิการทางสายตาเดินทางมาสอบ เพื่อสานฝันให้กับตัวเองในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการดูแลและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด  โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคารสอบและห้องสอบ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่สบายตัวแบบเฉียบพลัน  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที

ปัตตานี – ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการดำเนินการจัดสอบของจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ดำเนินการจัดสอบของจังหวัดปัตตานี โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 2,906 คน แบ่งเป็นสนามสอบ 3 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี และวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  ซึ่งการสอบภาค ก ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทุกขั้นตอน

นครศรีธรรมราช – นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ในฐานะประธานสนามสอบการแข่งขันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา  ณ สนามสอบครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล)  โดยบรรยากาศการสอบวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรอง ด่านที่ 1  ผ่านการตรวจการฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มที่  2 ด่านที่ 2  และผ่านด่านการตรวจสแกนร่างกายเพื่อป้องกันการทุจริต ด่านที่ 3 ซึ่งตามมาตรการห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อสูท เสื้อคลุม และให้ถอดรองเท้า  ถุงเท้า ถุงนุง ก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมห้ามนำสิ่งของเข้าห้องสอบ ยกเว้นดินสอ และยางลบ ทั้งนี้ ผู้คุมสอบหรือผู้เยี่ยมห้องสอบต้องผ่านการสแกนทุกคน เพื่อป้องกันการทุจริต////

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง