นนท.แห่เที่ยวชมเช็คอิน” สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง”

ยะลา – นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาเที่ยวชมเช็คอิน “สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง” อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากกรมท่าอากาศยานทดลองการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตงเที่ยวแรก ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่ประชุมติดตามความพร้อมในการเปิดใช้บริการท่าอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการ สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ ในวันเสาร์ที่ 5 ก.พ.65 นี้

วันนี้ ( 3 ก.พ. 65 ) นักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเดินทางมาเที่ยวชมท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ที่มีสโลแกนว่า “สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง” โดยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสถาปัตยกรรมของอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษามลายูถิ่น แปลว่า “ไม้ไผ่” พร้อมเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งนี้ตามโซเชียลมีเดีย หลังจาก สนามบินเบตง จ.ยะลา แห่งนี้ ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรมท่าอากาศยาน จึงได้ทดลองให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกโดยสายการบินนกแอร์ แบบ Q-400 เที่ยวบินพิเศษ เช่าเหมาลำ DD 6260 เส้นทางดอนเมือง – ท่าอากาศยานเบตง – ดอนเมือง บรรทุกผู้โดยสารที่เป็นผู้ประกอบการชาวเบตงในกรุงเทพ ฯ จำนวน 78 คน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง กล่าวว่า ท่าอากาศยานเบตงตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จะให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศ ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. มีความยาวทางวิ่ง 1800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินที่ขนาดสูงสุด คือ ATR-72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ 80 ที่นั่ง แม้ท่าอากาศยานเบตงจะยังไม่ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

แต่สามารถให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว โดยในวันเสาร์ที่ 5 ก.พ.65 นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ จะลงมาประชุมติดตามความพร้อมในการเปิดใช้บริการท่าอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการ สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบความพร้อมของสนามบิน อาคารผู้โดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกภานในท่าอากาศยาน ซึ่งการเปิดเที่ยวบินของท่าอากาศยานเบตงจะช่วยแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง กล่าวอีกว่า ท่าอากาศยานเบตงมีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สายการบินนกแอร์ เตรียมสรุปข้อตกลง


สำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ (Schedule Flight) ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง