ภัยแล้งเริ่มคุกคามห้วยแถลงอ่างเก็บน้ำ-งดทำเกษตร

นครราชสีมา -โคราชเริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหินดาด เร่งทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคหน้าแล้ง

เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่เข้าสู่ฤดูแล้ง ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขณะเดียวกันชุมชนต่างๆ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง นายสมศักดิ์ พานิชกุล กำนันตำบลหินดาด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างโกกโดน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีพื้นที่ 50 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาด โดยก่อนหน้านี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ ทางอำเภอห้วยแถลง จึงได้ของบประมาณจากทางราชการ มาทำการขุดลอกเพื่อสร้างเป็นแหล่งเก็บกักน้ำแก้มลิงในพื้นที่

นายสมศักดิ์ฯ กำนันตำบลหินดาด กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจำเป็นกับชาวบ้านในพื้นที่มาก เพราะพื้นที่ตำบลหินดาด ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน รอคอยเพียงฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้นตนเองและผู้นำชุมชนจึงได้เสนอโครงการขุดลอกแก้มลิงขึ้นมาในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งโดยจะส่งผลดีต่อชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน 460 หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13 ในตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง แต่ในปีนี้ขอให้เกษตรกรในพื้นที่งดใช้น้ำเพื่อการเกษตรออกไปก่อนเพราะเกรงว่าปริมาณน้ำจะมีไม่เพียงพอ โดยอ่างเก็บน้ำโกกโดนแห่งนี้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ได้ โดยจะมีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา รายงาน

Related posts