ชัยภูมิ : ปปช.ชัยภูมิแถลงยัน อย่าหลงเชื่อ ” พวก “ แอบอ้างรู้จัก ปปช. ข่มขู่คน ไม่กล้าร้องสอบทุจริต

ชัยภูมิ : ปปช.ชัยภูมิแถลงยัน อย่าหลงเชื่อ ” พวก “ แอบอ้างรู้จัก ปปช. ข่มขู่คน ไม่กล้าร้องสอบทุจริต

 

 


ส่งผลสร้างความเสียหายต่อระบบการตรวจสอบการทุจริตของประเทศชาติอย่างร้ายแรง รวมไปถึงสำนักงาน ปปช.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ ที่ต้องได้รับความเสียหายอีกด้วย เปิดแถลงผลงาน ชี้มูลพบการทุจริตในพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมแถลงยืนยันกรณีมีกลุ่มไม่หวังดีปล่อยข่าวปลอม”เฟคนิวส์”ตามข่มขู่ชาวบ้าน พนักงาน บุคลากร ที่เกี่ยวข้องในองค์ๆต่างๆในพื้นที่ ว่า..หากใครไปร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตในองค์กรต่างๆ จะถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้าหรือผู้บริหารองค์ ที่แอบอ้างว่ารู้จักกับ จนท.-ผอ.ปปช.ชัยภูมิ ร้องไปก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรตัวเองได้ ซึ่ง ผอ.ปปช.ยืนยันไม่มีเด็ดขาดพร้อมหากพบใครแอบอ้างอีกพร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยทันที ขอให้ประชาชน อย่างหลงเชื่ออีกอย่างเด็ดขาด!

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 31 ม.ค.65 นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ป.ป.ช.ชัยภูมิ เปิดแถลงข่าวพบตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดชัยภูมิ ถึงผลการดำเนินงานของ ป.ป.ช.ชัยภูมิ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา และแถลงต่อกรณีมีข่าว”เฟคนิวส์” หรือข่าวปลอม ปล่อยข่าวออกไปทั่วในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในขณะนี้ว่า มีหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐต่างๆในพื้นที่ ขณะนี้ที่มีการแอบอ้างข่มขู่ชาวบ้าน พนักงาน บุคลากรของหน่วยงานตนเองว่า ห้ามใครไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ชัยภูมิ เพื่อให้ตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะถูกเล่นงานกลั่นแกล้งจากผู้บริหารภายในองค์กร ซึ่งอ้างว่ารู้จักกับทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ป.ป.ช.ทั้งหมด และแม้กระทั่ง ผอ.ป.ป.ช.ชัยภูมิ คือตนเอง นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ ที่พึ่งย้ายมารับตำแหน่งคนใหม่ในปัจจุบัน

 

จนเริ่มเกิดปัญหาเป็นข่าวลือไปทั่วใน จ.ชัยภูมิ ในขณะนี้ และสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบการตรวจสอบการทุจริตแห่งชาติของประเทศไทย และสร้างความเสียหายให้กับ ป.ป.ช.ชัยภูมิเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งตนเองขอยืนยันว่าเป็นข่าวเฟคนิวส์ ข่าวปลอม ขอให้ชาวชัยภูมิ ทุกคนอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด ซึ่งหากใครทราบว่าเป็นใครที่มีการแอบอ้างดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ ป.ป.ช.ชัยภูมิ ได้ทันที ซึ่งตนเองพร้อมจะไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที

และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อการทำงานทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้มีแนวทางที่เปิดให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้ช่วยกันตรวจสอบการทุจริตที่เข้มแข็งให้ยั่งยืนมากขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งการดำเนินงานของ ป.ป.ช.ชัยภูมิ ในรอบปีที่ผ่านมา ก็มีการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จำนวนมากมาแล้วกว่า 106 เรื่อง ตรวจสวบไปแล้วกว่า 75 เรื่อง และอยู่ระหว่างไต่สวนอีก 25 เรื่อง ในช่วงถึงวันที่ 26 ม.ค.65 ที่ผ่านมา

และมีการชี้มูลความผิดล่าสุดแล้วกว่า 6 เรื่อง ที่ส่วนใหญ่พบการกระทำความผิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การปกปิดไม่แจ้งข่าวการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้อำนาจเรียกรับเงินส่วนแบ่ง เรียกเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่พบการทุจริตในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างที่ให้ดำเนินคดีทั้งทางอาญา และวินัย รวมทั้งแพ่งตามมากอีกต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

ซึ่งทาง ป.ช.ป.ไม่จำเป็น ก็ไม่อยากให้เข้าสู่การใช้กระบวนการปราบปรามเลย การใช้กระบวนทางกฎหมาย หากทำโครงการต่างๆที่เคยท้วงติงไปแล้วจนเสร็จหรือสำเร็จไปแล้ว หากตรวจพบเกิดการทุจริต ก็จะต้องใช้มาตรการปราบปรามและต้องมีโทษหนักทางอาญา ซึ่งทาง ป.ป.ช.เอง ก็ไม่อยากให้ถึงมาตรการรุนแรง หากเตือนกันได้ก่อนแล้วทำให้ถูกต้อง บ้านเมืองก็มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทั้งงบประมาณแผ่นดินที่ลงไป และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาติอย่างยั่งยืนตามมาในอนาคตได้ //

 

Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง